.htaccess paswoord generateur


Nieuw : Byte Convertor

Dit script kan een paswoord genereren voor gebruik in een .htpasswd bestand voor het beschermen van bepaalde webserver resources.
Vaak gebruikt in combinatie met een Apache webserver voor het beveiligen van een directory of bestand van niet geoorloofde toegang.
Het .htaccess bestand behoort een geldige, volledige path naam naar de locatie van het .htpasswd bestand te hebben.

Voorbeeld .htaccess :

AuthUserFile /var/www/domains/alterlinks.fr/toto/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Restricted Access"
AuthType Basic
<limit GET>
require valid-user
</Limit>

Gewenste gebruikersnaam : 

Gewenst paswoord : 

Type opnieuw het gewenste paswoord : 

CRYPT  |  MD5  |  SHA1

KopiŽer & plak het onderstaande resultaat naar uw .htpasswd bestand :


Alterlinks


• Ik weet niet het volledige path op de server naar mijn website. Hoe kan ik dit vinden ?

Indien u niet het volledige path weet naar uw website op een server, welke nodig is in het .htpasswd bestand, bestaan er twee gemakkelijke mogelijkheden om dit te weten te komen :

• Vraag uw hosting provider wat het volledige path naar uw website is

• Indien uw website van PHP gebruik kan maken, maak dan een nieuwe pagina, bijvoorbeeld test.php en voeg de volgende tekst toe :

<?
     phpinfo();
?>

Sla de pagina op en upload het naar uw website. Open de pagina met uw webbrowser, bijvoorbeeld :

     http://mijnsite.mijnprovider.nl/test.php

In het resultaat, zoek voor een regel DOCUMENT_ROOT of SCRIPT_FILENAME welke u het volledige path naar uw website op de server aan zal geven.


MD5"$apr1$" + het resultaat van een Apache-specifiek algorithme welke een iteratie (1000 keer) MD5 digest gebruikt van verschillende combinaties van een willekeurige 32-bit salt en het paswoord.
SHA1"{SHA}" + Base64-encoded SHA-1 digest van het paswoord.
CRYPTAlleen voor *nix systemen. Gebruikt het traditionele Unix crypt(3) functie met een willekeurig gegenereerde 32-bit salt (alleen 12 bits worden gebruikt) en de eerste 8 tekens van het paswoord.