ASCII Tabel - decimaal en hexadecimaal

De standaard ASCII (American Standard Code for Information Interchange) teken reeks is een 7 bits karakter set. Het bevat de standaard karakters, zoals gebruikt op een natieve ASCII machine zoals Windows, Unix, VMS/VAX, etc...

Het bevat de tekens 0 tot 127 (decimaal), welke overeen komen met de binaire waarden 00000000 tot 01111111.

De uitgebreide of verlengde ASCII karakter set, of 8 bits set, bevat de standaard tekens 0 tot 127 (decimaal) en de speciale tekens, 128 tot 255. Tekens opgenomen in de 8 bits karakter set of tabel kunnen verschillend zijn in ieder land; zij bevatten de land-eigen tekens zoals in Frankrijk é, ù, è, à etc...

De eerste 32 tekens zijn Controle karakters of worden ook wel non-printable karakters genoemdDecimaalHexBinaireWaardeUitleg
 
 000 00 00000000 NUL NULL Karakter
 001 01 00000001 SOH Start of Header
 002 02 00000010 STX Start of Text
 003 03 00000011 ETX End of Text
 004 04 00000100 EOT End of Transmission
 005 05 00000101 ENQ Enquiry
 006 06 00000110 ACK Acknowledgement
 007 07 00000111 BEL Bell
 008 08 00001000 BS Backspace
 009 09 00001001 HT Horizontale Tab
 010 0A 00001010 LF Line Feed
 011 0B 00001011 VT Verticale Tab
 012 0C 00001100 FF Form Feed
 013 0D 00001101 CR Carriage Return
 014 0E 00001110 SO Shift Out
 015 0F 00001111 SI Shift In
 016 10 00010000 DLE Data Link Escape
 017 11 00010001 DC1 Device Control 1  (XON)
 018 12 00010010 DC2 Device Control 2
 019 13 00010011 DC3 Device Control 3  (XOFF)
 020 14 00010100 DC4 Device Control 4
 021 15 00010101 NAK Negatieve Acknowledgement
 022 16 00010110 SYN Synchronous Idle
 023 17 00010111 ETB End of Transmission Block
 024 18 00011000 CAN Cancel
 025 19 00011001 EM End of Medium
 026 1A 00011010 SUB Substitude
 027 1B 00011011 ESC Escape
 028 1C 00011100 FS File Separator
 029 1D 00011101 GS Group Separator
 030 1E 00011110 RS Record Separator / Request to Send
 031 1F 00011111 US Unit Separator
 032 20 00100000 SP Spatie
 033 21 00100001 ! uitroep teken
 034 22 00100010 " Dubbele quote
 035 23 00100011 # Number sign / hekje
 036 24 00100100 $ Dollar teken
 037 25 00100101 % Percent
 038 26 00100110 & Ampersand
 039 27 00100111 ' Enkele quote
 040 28 00101000 ( Linker parenthesis / Openende parenthesis
 041 29 00101001 ) Rechter parenthesis / Sluitende parenthesis
 042 2A 00101010 * Asterisk
 043 2B 00101011 + Plus
 044 2C 00101100 , Komma
 045 2D 00101101 - Min / Dash
 046 2E 00101110 . Punt
 047 2F 00101111 / Voorwaardse slash
 048 30 00110000 0 
 049 31 00110001 1 
 050 32 00110010 2 
 051 33 00110011 3 
 052 34 00110100 4 
 053 35 00110101 5 
 054 36 00110110 6 
 055 37 00110111 7 
 056 38 00111000 8 
 057 39 00111001 9 
 058 3A 00111010 : Colon
 059 3B 00111011 ; Semi-colon
 060 3C 00111100 < Minder dan
 061 3D 00111101 = Is gelijk
 062 3E 00111110 > Groter dan
 063 3F 00111111 ? Vraagteken
 064 40 01000000 @ AT / Apestaartje
 065 41 01000001 A 
 066 42 01000010 B 
 067 43 01000011 C 
 068 44 01000100 D 
 069 45 01000101 E 
 070 46 01000110 F 
 071 47 01000111 G 
 072 48 01001000 H 
 073 49 01001001 I 
 074 4A 01001010 J 
 075 4B 01001011 K 
 076 4C 01001100 L 
 077 4D 01001101 M 
 078 4E 01001110 N 
 079 4F 01001111 O 
 080 50 01010000 P 
 081 51 01010001 Q 
 082 52 01010010 R 
 083 53 01010011 S 
 084 54 01010100 T 
 085 55 01010101 U 
 086 56 01010110 V 
 087 57 01010111 W 
 088 58 01011000 X 
 089 59 01011001 Y 
 090 5A 01011010 Z 
 091 5B 01011011 [ Linker bracket / Openende bracket
 092 5C 01011100 \ Back slash
 093 5D 01011101 ] Rechter bracket / Sluitende bracket
 094 5E 01011110 ^ Caret / Circumflex
 095 5F 01011111 _ Underscore
 096 60 01100000 ` Back quote
 097 61 01100001 a 
 098 62 01100010 b 
 099 63 01100011 c 
 100 64 01100100 d 
 101 65 01100101 e 
 102 66 01100110 f 
 103 67 01100111 g 
 104 68 01101000 h 
 105 69 01101001 i 
 106 6A 01101010 j 
 107 6B 01101011 k 
 108 6C 01101100 l 
 109 6D 01101101 m 
 110 6E 01101110 n 
 111 6F 01101111 o 
 112 70 01110000 p 
 113 71 01110001 q 
 114 72 01110010 r 
 115 73 01110011 s 
 116 74 01110100 t 
 117 75 01110101 u 
 118 76 01110110 v 
 119 77 01110111 w 
 120 78 01111000 x 
 121 79 01111001 y 
 122 7A 01111010 z 
 123 7B 01111011 { Linker brace / Openende brace
 124 7C 01111100 | Verticale bar
 125 7D 01111101 } Rechter brace / Sluitende brace
 126 7E 01111110 ~ Tilde
 127 7F 01111111 DEL Delete


Alterlinks