File analyser v1.0

Gebruik dit script om de bestandsstructuur van uw bestand te onderzoeken.

• Bestand analyser :

Heeft u zichzelf wel eens afgevraagd wat de structuur van een bepaald bestand is? Soms is het belangrijk het bestandsstructuur te kennen alvorens een bestand te versturen met bepaalde file transfer protocolen. Niet alleen om er zeker van te zijndat de transfer correct verloopt, maar ook om te weten of bijvoorbeeld bestandsconversie kan worden toegepast, bijvoorbeeld indien het PeSIT transfer protocol word gebruikt.

Voor het gebruik van file transfer protocolen als Etebac en PeSIT wilt u bijvoorbeeld weten of het bestand een text bestand is, in dat geval behoren aal records, ook de allerlaatste, een line termination karakter te hebben. Maar u wilt misschien ook weten of uw bestand een Fixed of een Variable record structuur heeft.

Bijvoorbeeld, voor een bestand om een Fixed Ascii text bestand te zijn, dienen alle regels dezelfde lengte te hebben, de tekst dient in Ascii te zijn en alle regels, ook de laatste, dienen een line termination karakter te hebben.

Een snelle en handige methode om te zien of een bestand mogelijkerwijs een fixed text bestand is, kan als volgt :

  • (totale bestandsgrootte/(record lengte + 2*)) (*Windows, voeg 2 karakters toe aan de recordlengte voor 0D0A)
  • (totale bestandsgrootte/(record lengte + 1*)) (*Unix, voeg 1 karakter toe aan de recordlengte voor 0A)

Het resultaat dient een gehele waarde te zijn, welke dan het aantal records in een bestand weergeeft.
De maximale record lengte voor een text bestand is 65533 voor Windows en 65534 voor Unix (het EOL karakter niet inbegrepen).

Deze bestands analyser stelt u in staat een bestand te uploaden en een idee te verkrijgen van zijn structuur.

• File analyser Form:Bestand te onderzoeken (1)

(1) Uw bestand word verzonden en onderzocht (10Mb max.)


Ik geef aan dat ik de Contractuele Termen en condities Alterlinks gelezen en geaccepteerd hebAlterlinks